Sijmons Advocatuur

Sijmons Advocatuur

Sijmons Advocatuur

is gespecialiseerd in de behandeling van strafzaken.

Xander Sijmons behandelt niet alleen grote (internationale) strafzaken, maar ook minder zware strafzaken. Vanuit zijn kantoor in Amersfoort staat Sijmons verdachten bij in heel Nederland vanaf het moment van aanhouding tot aan de behandeling van de zaak voor de rechter. In voorkomend geval wordt doorgeprocedeerd tot aan de Hoge Raad. Daarbij houdt Sijmons het belang van de cliënt voor ogen: alleen het maximaal haalbare resultaat telt!

Sijmons is sinds 2002 advocaat en heeft dus lange tijd ervaring in het strafrecht. Hij heeft in 2010 de opleiding specialisatie strafrecht bij het Willem Pompe Instituut te Utrecht met goed gevolg afgerond. Kortom uw zaak is bij Sijmons in goede handen.

Voor meer informatie wordt verwezen naar www.advocaat-strafrecht.nu.

 

Expertise:

Sijmons staat verdachten en slachtoffers bij van alle soorten delicten waaronder:

Sijmons is lid van de volgende specialisatieverenigingen:

  • Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
  • lid van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS)

 

Algemene Voorwaarden

Op de werkzaamheden van Sijmons zijn de Algemene Voorwaarden van Sijmons Advocatuur van toepassing.

 

Tarieven

Uurtarief

Sijmons hanteert een uurtarief van € 200,-- exclusief 21% BTW. Kantoorkosten zijn bij de prijs inbegrepen. De declaratie is inzichtelijk doordat bij (in ieder geval) de einddeclaratie een urenspecificatie wordt meegezonden.

Gefinancierde rechtsbijstand/toevoeging (Pro Deo)

Sijmons staat verdachten en slachtoffers bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand.
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen komt de rechtszoekende mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. De specifieke voorwaarden om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te kunnen komen staan vermeld op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, welke site u kunt vinden onder http://www.rvr.org/
De Raad beoordeelt of de rechtzoekende in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Wordt een zogenoemde toevoeging verstrekt, dan is de rechtzoekende verplicht een eigen bijdrage te betalen.

 

Adres:

Sijmons Advocatuur
De Brand 20
3823 LJ Amersfoort
tel: 06 – 28 69 55 05
tel: 033 - 30 30 660
https://www.advocaat-strafrecht.nu
info@sijmons.nu

BTW-nummer
166987190B02

KvK-nummer
32167102

 

Sijmons Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan het kantoor wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Klik hier voor het privacystatement van het kantoor.

@copy - Advocatenkantoor Sijmons